cronoLeft MANIFESTA! - úvod: Partneři cronoRight

MANIFESTA
PARTNEŘI

 

 

logo UE Projekt Manifesta! je spolufinancován Evropskou komisí (Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost) v rámci programu Opatření související se základními právy (přípravná opatření pro rok 2004).

Za přispění:


Africa e Mediterraneo (vedoucí projektu)
Itálie

Hlavním cílem sdružení Africa e Mediterraneo je podporovat výměnu interkulturních znalostí mezi Itálií a Afrikou pomocí vzdělávacích aktivit na podporu rozvoje a kulturní spolupráce. Vedle toho, že třikrát ročně distribuuje vlastní časopis, organizuje Africa e Mediterraneo různé projekty včetně výstav, debat a vzdělávacích kurzů pro učitele a umělce a realizuje i jiné vzdělávací a interkulturní aktivity. Od roku 1997 organizuje Africa e Mediterraneo ve spolupráci se sdružením Lai Momo aktivity v oblasti umění a kulturní spolupráce za účelem propagace afrických umělců v Evropě.

 

mkc prague
MKC Praha
Česká republika

Multikulturní centrum Praha (MKC) je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je ukázat, že multikulturní soužití v České republice je možné a obohacující na všech úrovních. Od svého založení v roce 1999 organizace pomáhá budovat tolerantní společnost otevřenou rozdílnosti a kulturní rozmanitosti v České republice i za hranicemi s cílem posilovat hodnoty integrace a sociální soudržnosti.
MKC Praha vedle toho podporuje vzdělávání a interkulturní dialog mezi různými kulturami v Evropě i mimo ni. MKC Praha je aktivní v celé řadě oblastí, organizuje vzdělávací a kulturní akce, veřejné debaty, vydává publikace, podílí se na výzkumu a spolupracuje s dalšími organizacemi i jednotlivci doma i v zahraničí.

 

afrique dessinee
L'Afrique Dessinée Francie

Sdružení L'Afrique Dessinée vzniklo v roce 2001 s cílem reprezentovat Afriku prostřednictvím ilustrací. Aktivity L'Afrique Dessinée se zaměřují na tvorbu a propagaci afrických ilustrací, které fungují jako nástroj komunikace a rozvoje. Organizace se zúčastnila řady festivalů a výstav v Evropě (Švýcarsko, Itálie, Francie) a Africe (Pobřeží slonoviny) a podporuje vzdělávací projekty určené studentům a umělcům z Francie i Afriky.

 

Na financování projektu Manifesta! se dále podílely:

assemblea legislativa regione emilia-romagna provincia di genova
istituto di cultura Itáliena Praga biblioteca europea di roma
comune di roma pole 13
puntoeuropa

 

freccia IT
freccia EN
freccia FR
freccia CZ