cronoLeft MANIFESTA! - úvod: Vzdělávací kit cronoRight
MANIFESTA
Sada pro výuku

pencilSada „Manifesta!“ určená pro výuku obsahuje katalog (s nejlepšími karikaturami a úplným zněním Charty základních práv EU), 16 plakátů a 16 pohlednic zobrazujících nejefektivnější a nejsdělnější ilustrace vztahující se k šesti kapitolám charty.
Díky plakátům a pohlednicím lze snadno uspořádat výstavu přímo ve třídě. Katalog je užitečný pro podrobnější studium charty na základě ilustrací autorů.

Katalog nabízí nejlepší karikatury a ilustrace vytvořené v rámci projektu „Manifesta!“.

Manifesta! karikatury a ilustrace na téma základních práv Evropské unie, vydalo sdružení Lai-momo v roce 2007, 80 stran, barevná publikace s šitou vazbou.

Katalog nabízí nejlepší karikatury a ilustrace vytvořené v rámci projektu „Manifesta!“. Jedná se o ilustrace na téma šesti hlavních kapitol Charty základních práv Evropské unie. Stručný úvodní text vybízí k zamyšlení o důležitosti procesu evropské integrace pro udržení míru a prosperity v Evropě. Na konci publikace je k dispozici úplné znění Charty základních práv v italštině, francouzštině a češtině, tedy jazycích partnerů spolupracujících na projektu.
Ilustrace jsou dílem profesionálních umělců z Itálie, Francie, České republiky, Nigérie, Demokratické republiky Kongo a Beninu, a dále účastníků mezinárodní soutěže „Manifesta!“, které se zúčastnili autoři bez omezení národnosti.
70 publikovaných ilustrací bylo vybráno z více než stovky zaslaných prací, rozděleno do šesti skupin podle základních práv a doplněno informací o tom, na jakou kapitolu charty daná ilustrace odkazuje, takže je snadné danou část v chartě najít.

Pro získání informací o souboru informačních výukových materiálů Manifesta! prosím kontaktujte:
Africa e Mediteraneo
progetti@africaemediterraneo.it
tel.: +39 051 840166

Katalog je publikován v rámci projektu „Manifesta! karikatury a ilustrace na téma Charty základních práv Evropské unie“, který je spolufinancován Evropskou komisí (Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost) v rámci programu Opatření související se základními právy) a realizován ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a organizacemi l’Afrique Dessinée (Paříž).
Publikaci částečně financovala nadace Fondazione Carisbo.

 

 

freccia IT
freccia EN
freccia FR
freccia CZ